Misiune - Scopuri - Obiective

 

Scopurile Asociaţiei constau în:

a) sprijinirea membrilor săi  în creşterea recunoaşterii publice a rolului activităţii societăţilor de brokeri de asigurare şi reasigurare;

b) reprezentarea şi protecţia intereselor membrilor săi pe teritoriul Republicii Moldova  şi peste hotare.

c) formarea şi susţinerea statutului profesionist al brokerilolor de asigurare și reasigurare;

d) susţinerea businessului mic şi mijlociu în domeniul asigurărilor şi reasigurărilor prin oferirea de consultații;

e) protecţia intereselor consumatorilor serviciilor de asigurare;

f) colaborarea cu societăţile de asigurări și cu autoritatea de supraveghere a activităţii de asigurări în pregătirea bazelor legislative și tehnice în domeniul asigurărilor;

g) crearea standartelor de lucru, a normelor deontologice şi urmărirea creşterii nivelului calitativ al serviciilor membrilor săi;

h) susţinerea membrilor săi în educarea și instruirea personalului propriu;

i) susţinerea şi reprezentarea intereselor legitime ale membrilor săi în relaţiile cu terţii, inclusiv instituţiile de stat şi organizaţiile internaţionale;

j) dezvoltarea relaţiilor la nivel naţional și internaţional cu alte asociaţii și organisme de profil.

k) realizarea relaţiilor cu societatea civilă, a activităţii de publicitate şi reclamă, a celei editoriale, în interesul membrilor Asociaţiei şi consumatorilor serviciilor de asigurare.

 

Pentru a-şi realiza scopurile, Asociaţia  va desfăşura următoarele activităţi:

a) Organizarea şi participarea la seminare, conferinţe, întruniri, lecţii etc., în vederea realizării  scopurilor statutare cu atragerea specialiştilor calificaţi în domeniile prioritare de activitate ale Asociaţiei;

b) Analiza problemelor  cu care se confruntă intermediarii de asigurare şi domeniul asigurărilor în ansamblu , care au impact nemijlocit asupra drepturilor şi intereselor consumatorilor produselor de asigurare;

c) Contribuirea la ridicarea nivelului culturii asigurărilor în rândurile persoanelor fizice şi juridice din Republica Moldova;

d) Editarea şi multiplicarea publicaţiilor în domeniul asigurărilor;

e) Elaborarea, implementarea, evaluarea şi monitorizarea diferitelor proiecte la nivel naţional şi internaţional, în scopul dezvoltării potenţialului membrilor asociaţiei şi în scopul atingerii obiectivelor Asociaţiei.

f) Participarea la formularea unei poziții comune în pregătirea reglementărilor privind asigurările, depunerea eforturilor pentru îmbunătățirea cadrului legislativ existent prin exprimarea de opinii  cu privire la proiectele de legi, acte normative și de reglementare, și oferirea de soluții legale adecvate cu privire la modificările legislației în vigoare.

g) Participarea reprezentanţilor Asociaţiei la lucrările grupurilor de experţi de pe lângă autoritatea de supraveghere.

h) Participarera ca membru în uniuni şi asociaţii  internaţionale de profil.

 

Pentru realizarea scopurilor propuse Asociaţia are dreptul:

a) să reprezinte interesele membrilor Asociaţiei în autorităţile publice şi alte organizaţii;

b) să asigure protecţia drepturilor şi intereselor membrilor săi;

c) să fondeze mijloace de informare în masă proprii;

d) să desfăşoare activitate editorială;

e) să difuzeze liber informaţia despre activitatea sa;

f) să obţină de la autorităţile publice, autoritatea de supraveghere,  informaţia necesară pentru desfăşurarea activităţii statutare;

g) să încheie contracte din numele său, să procure şi să realizeze bunuri în conformitate cu scopurile statutare;

h) să participe la concursuri naţionale şi internaţionale  în vederea obţinerii de granturi şi burse de la alte ţări, de la fundaţii naţionale, străine şi internaţionale;

i) să încheie cu persoanele fizice şi juridice acorduri bilaterale şi multilaterale de colaborare, în vederea realizării scopurilor şi sarcinilor statutare;

j) să creeze întreprinderi şi alte organizaţii cu drept de persoană juridică;

k) să procure complexuri patrimoniale, bunuri mobile şi imobile necesare pentru desfăşurarea activităţii şi asigurarea bunei funcţionări a Asociaţiei.

În conformitate cu art. 188 Cod Civil, Asociaţia are dreptul să desfăşoare activitate  economică  ce rezultă nemijlocit din scopurile prevăzute în statut şi în exclusivitate pentru realizarea scopurilor statutare.

 

Abonare Newsletter

pentru a putea primi ultimele noutati!: