Statutul Asociatiei

Asociaţia  Brokerilor de Asigurare - Reasigurare, numită în continuare – «Asociaţia», este o asociaţie neguvernamentală, apolitică, necomercială, constituită prin libera manifestare a voinţei persoanelor asociate, în vederea realizării în comun a scopurilor determinate de prezentul statut.

 

Prezentul Statut este elaborat în conformitate cu prevederile Codului Civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 06 iunie 2002,  Legii Republicii Moldova nr. 845-XII din 03.01.1992 „Cu privire la antreprenoriat și întrerinderi”, Legii Republicii Moldova nr.220-XVI din 19.10.2007 ”Privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali”, precum și prin alte acte legislative și materiale normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.

 

Denumirea completă a Asociației este:  Asociaţia Brokerilor de Asigurare - Reasigurare

Denumirea prescurtată: ABAR

Sediul Asociaţiei se află pe adresa: Republica Moldova, mun. Chisinau, str. V.Alecsandri 90/1

 

Asociaţia dobândeşte calitatea de persoană juridică din momentul înregistrării Statutului la Camera de Înregistrare de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaționale a Republicii Moldova,  dispune de toate drepturile şi obligaţiile care sunt atribuite de lege unor astfel de categorii de  persoane juridice. Asociaţia dispune de ştampilă, emblemă, bilanţ financiar propriu, cont bancar, în  lei şi în valuta străină, cod fiscal, precum şi alte atribute ale persoanei juridice.

 

  • Asociaţia  îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii. Durata de activitate a  Asociaţiei este nelimitată.
  • Asociaţia este nonprofit, apolitică, şi în activitatea sa nu va folosi și distribui patrimoniul  său, în interesele vreunui membru al Asociaţiei,  sau vreunei persoane particulare.
  • Asociaţia va folosi patrimoniul său în scopurile prevăzute de statut.
  • Asociaţia nu va susţine vreun partid politic, bloc electoral sau candidat la vreo funcţie în cadrul  autorităţilor publice şi nu va folosi vreo parte din venit sau proprietate pentru finanţarea acestora.
  • Asociaţia dispune de patrimoniu distinct, necesar pentru asigurarea activităţii prevăzute de statut, şi poartă răspundere pentru obligaţiunile sale cu acest patrimoniu.

 

Abonare Newsletter

pentru a putea primi ultimele noutati!: