Nout??i ?i evenimente

Brokerul de Asigurare-Reasigurare "B.S.C.E. Grup" a aderat ca membru al Asociației Brokerilor de Asigurare-Reasigurare din R.M.

B.A.R. "Top Broker" S.R.L., B.A.R. "Hermina" S.R.L. , B.A.R. "Q Asig" S.R.L. au devenit de curind membri ai Asociatiei Brokerilor de Asigurare - Reasigurare din R.M.

Astazi A.B.A.R. are 20 membri din 52 de brokeri prezenti pe piata de asigurari, cu o cota de peste 50% din totalul subscrierilor pe intermediere.

Grație eforturilor depuse de Asociația profesională a brokerilor de asigurare-reasigurare din R.M. (ABAR) împreună cu un grup de inițiativă, astăzi, 19 iulie 2019, parlamentul a votat în două lecturi proiectul de modificare a Legii 407 (cu privire la asigurări).

Brokerii de asigurări vor putea vinde RCA și Carte Verde, folosind pentru aceasta propriile conturi bancare, revenind la situația de pînă la decembrie 2018, cînd au fost expulzați din acest circuit de distribuție.

Totoadată, au fost amînate amendamentele cu privire la consolidarea finaciară și majorarea capitalului statutar cu șase luni pentru fiecare perioadă stabilită anterior.

 Modificările vor fi publicate în scurt timp în Monitorul Oficial. 

Președinte A.B.A.R                                                                      Anton CABA

A.B.A.R consider? inoportune  modific?rile Legii 407 (cu privire la asigur?ri) ct ?i a Legii 414  n partea ce ?ine de imposibilitatea brokerilor de asigurare de a comercializa poli?e de asigurare de tip RCA ?i Carte Verde. 

Asocia?ia s-a adresat mai multor insitu?ii na?ionale ?i interna?ionale referitor la impactul negativ pe termen lung al acestor modific?ri, drept temei fiind mai multe aliniate din Directiva (UE) 2016/97 cu privire la distribu?ie, n care este clar specificat cine poate distribui produsele de asigurare ?i primi pentru aceasta remunera?ie.

Totodat?, consider?m declara?iile unor institu?ii care au afirmat c? poli?ele de asigurare sunt mai scumpe din cauza brokerilor de asigurare ca fiind unele populiste ?i lipsite de argumete economice.

A.B.A.R. r?mne convins? c? brokerii de asigurare reprezint? o verig? important? pentru pia?a de asigur?ri din R.M. ?i trebuie sa fie prezen?i la comercializarea poli?elor de asigurare inclusiv ?i cele obligatorii de tip RCA ?i Carte Verde.

Activitatea brokerilor din domeniul asigur?rilor ar putea fi ngreunat? n urma modific?rilor legislative la Legea cu privire la asigur?ri, pe care Parlamentul le examineaz? n ?edin?a de ast?zi. Amendamentele propuse pentru lectura a doua vin cu o serie de condi?ii mult mai dure pentru brokeri. De?i amendamentele au fost propuse anterior de c?tre Comisia Na?ional? a Pie?ei Financiare pentru dezbateri publice c?tre institu?iile ?i p?r?ile interesate, primind n totalitate avize negative de la operatorii pie?ei, de la Consiliul Concuren?ei, Delega?ia Uniunii Europene etc., acestea se reg?sesc n proiectul de lege.

Potrivit modific?rilor, se propune ntroducerea, textului n baza unui comision achitat de asigurat. Acest lucru ar nsemna c? asigur?torul stabile?te un pre? al asigur?rii, iar brokerul de asigurare ?i pune deasupra un comision pe care l pl?te?te consumatorul. n acest sens, companiile de brokeri n asigur?ri sus?in c? nu este corect ca s? fie lasat? la discre?ia brokerului de asigurare stabilirea de sine st?t?tor a pre?ului asigur?rii, fapt ce poate scumpi neargumentat pre?ul asigur?rii pentru consumatorul neavizat. Pe de alt? parte, aceast? practic? poate duce la crearea de scheme de evaziuni fiscale. De asemenea, aceast? prevedere va crea o concuren?? neloial? ntre brokerii de asigurare ?i celelalte verigi de distribu?ie a asigur?rilor, reglementate de prezenta lege (agen?i de asigurare, agen?i bancassurance ?i personalul propriu al asigur?torilor), care vor putea ncasa comisioane de la asigur?tor ?i nu de la consumator.

La fel, se propune ca asiguratul, persoan? juridic?, s? transfere prima de asigurare nemijlocit la contul bancar al asigur?torului. n opinia brokerilor, aceast? prevedere va crea un impediment major pentru consumatori, avnd n vedere c? ace?tia contacteaz? brokerii de asigurare pentru ncheierea unei asigur?ri, iar facturile ar urma s? le ridice de la asigur?tori. n prezent, brokerul de asigurare deserve?te consumatorul de la cererea de asigurare, ncasarea banilor, facturarea, emiterea poli?ei ?i contractului de asigurare, pn? la asisten?a n caz de survenire a riscului asigurat.

O alt? propunere care se reg?se?te n document se refer? la faptul ca agen?ii de asigurare persoan? juridic? s? dispun? de un capital social de 100.000 lei, iar brokerii de 400.000 lei. Acest fapt, sus?in exper?ii din domeniu, va duce la faptul c? se va limita accesul juc?torilor noi la pia?a de profil. Mai mult, cei existen?i ar disp?rea, fapt care va duce la pierderea locurilor de munc?, care poate atinge cifra de peste 1.000 de angaja?i.

Un alt amendament propune de a interzice intermediarilor n asigur?ri de a ncasa remunerare/comisioane/alte pl??i din intermedierea contractelor de asigurare RCA ?i Carte Verde. n acest mod, n opinia brokerilor, se dore?te excluderea din pia?a de profil a unei verigi importante de protec?ie a intereselor consumatorilor, numit? brokeri de asigurare.

Anterior, CActivitatea brokerilor din domeniul asigur?rilor ar putea fi ngreunat? n urma modific?rilor legislative la Legea cu privire la asigur?ri, pe care Parlamentul le examineaz? n ?edin?a de ast?zi. Amendamentele propuse pentru lectura a doua vin cu o serie de condi?ii mult mai dure pentru brokeri. De?i amendamentele au fost propuse anterior de c?tre Comisia Na?ional? a Pie?ei Financiare pentru dezbateri publice c?tre institu?iile ?i p?r?ile interesate, primind n totalitate avize negative de la operatorii pie?ei, de la Consiliul Concuren?ei, Delega?ia Uniunii Europene etc., acestea se reg?sesc n proiectul de lege.

Potrivit modific?rilor, se propune ntroducerea, textului n baza unui comision achitat de asigurat. Acest lucru ar nsemna c? asigur?torul stabile?te un pre? al asigur?rii, iar brokerul de asigurare ?i pune deasupra un comision pe care l pl?te?te consumatorul. n acest sens, companiile de brokeri n asigur?ri sus?in c? nu este corect ca s? fie lasat? la discre?ia brokerului de asigurare stabilirea de sine st?t?tor a pre?ului asigur?rii, fapt ce poate scumpi neargumentat pre?ul asigur?rii pentru consumatorul neavizat. Pe de alt? parte, aceast? practic? poate duce la crearea de scheme de evaziuni fiscale. De asemenea, aceast? prevedere va crea o concuren?? neloial? ntre brokerii de asigurare ?i celelalte verigi de distribu?ie a asigur?rilor, reglementate de prezenta lege (agen?i de asigurare, agen?i bancassurance ?i personalul propriu al asigur?torilor), care vor putea ncasa comisioane de la asigur?tor ?i nu de la consumator.

La fel, se propune ca asiguratul, persoan? juridic?, s? transfere prima de asigurare nemijlocit la contul bancar al asigur?torului. n opinia brokerilor, aceast? prevedere va crea un impediment major pentru consumatori, avnd n vedere c? ace?tia contacteaz? brokerii de asigurare pentru ncheierea unei asigur?ri, iar facturile ar urma s? le ridice de la asigur?tori. n prezent, brokerul de asigurare deserve?te consumatorul de la cererea de asigurare, ncasarea banilor, facturarea, emiterea poli?ei ?i contractului de asigurare, pn? la asisten?a n caz de survenire a riscului asigurat.

O alt? propunere care se reg?se?te n document se refer? la faptul ca agen?ii de asigurare persoan? juridic? s? dispun? de un capital social de 100.000 lei, iar brokerii de 400.000 lei. Acest fapt, sus?in exper?ii din domeniu, va duce la faptul c? se va limita accesul juc?torilor noi la pia?a de profil. Mai mult, cei existen?i ar disp?rea, fapt care va duce la pierderea locurilor de munc?, care poate atinge cifra de peste 1.000 de angaja?i.

Un alt amendament propune de a interzice intermediarilor n asigur?ri de a ncasa remunerare/comisioane/alte pl??i din intermedierea contractelor de asigurare RCA ?i Carte Verde. n acest mod, n opinia brokerilor, se dore?te excluderea din pia?a de profil a unei verigi importante de protec?ie a intereselor consumatorilor, numit? brokeri de asigurare.

Anterior, Consiliul Concuren?ei a precizat astfel de prevederi contravin art. 3, alin (1) din Legea concuren?ei, potrivit c?ruia Statul asigur? libertatea activit??ii de ntreprinz?tor, protec?ia concuren?ei loiale ?i ap?rarea drepturilor ?i intereselor ntreprinderilor ?i ale cet??enilor, contra practicilor anticoncuren?iale ?i concuren?ei neloiale. Mai mult, Consiliul Concuren?ei men?ioneaz? c?: Prevederi similare, ce ar limita activitatea intermediarilor n asigur?ri n cadrul procesului de distrubu?ie a asigur?rilor nu exist? n cadrul normativ comunitar ?i anume Directiva 2016/97 a Parlamentului European ?i a Consiliului UE din 20.01.2016 privind distribu?ia n asigur?ri.onsiliul Concuren?ei a precizat astfel de prevederi contravin art. 3, alin (1) din Legea concuren?ei, potrivit c?ruia Statul asigur? libertatea activit??ii de ntreprinz?tor, protec?ia concuren?ei loiale ?i ap?rarea drepturilor ?i intereselor ntreprinderilor ?i ale cet??enilor, contra practicilor anticoncuren?iale ?i concuren?ei neloiale. Mai mult, Consiliul Concuren?ei men?ioneaz? c?: Prevederi similare, ce ar limita activitatea intermediarilor n asigur?ri n cadrul procesului de distrubu?ie a asigur?rilor nu exist? n cadrul normativ comunitar ?i anume Directiva 2016/97 a Parlamentului European ?i a Consiliului UE din 20.01.2016 privind distribu?ia n asigur?ri.

sursa: www.bizlaw.md

Despre Abar

ABAR a fost creata in anul 2009 este o asocia?ie neguvernamental?, apolitic?, necomercial?, avnd drept scop formarea si sus?inerea statutului profesionist al brokerilolor de asigurare ?i reasigurare, reprezentarea ?i protec?ia intereselor membrilor s?i, protec?ia intereselor consumatorilor serviciilor de asigurare etc.

afl? mai mult

Abonare Newsletter

pentru a putea primi ultimele noutati!: