Noutăţi şi evenimente

Ieri, 16.10.12 au avut loc dezbaterile publice asupra Proiectelor de Hotarire a CNPF privind modificarea si completarea:

 1)Regulamentului cu privire la modul de determinare a uzurii in cazul pagubelor produse de autovehicule.

 2) Cu privire la primele de asigurare obligatorie de raspundere civila auto.

In dezbateri au participat activ d-na Angela Popil, d-ul Viorel Dandara- Presedinte UAM, d-ul Anton Caba - Presedinte ABAR, d-ul Veaceslav Cernica - membru ABAR, d-ul Alexandru Munteanu - membru ABAR, d-ul Sergiu Popovici - membru ABAR, d-ul Veaceslav Gamurari - Director BAR "Coverins" SRL, d-ul Eugen Datco - Presedintele Uniunii Transportatorilor si Drumarilor.

Din partea CNPF au fost prezenti: d-na Aurica Doina - Membru al Consiliului de Administratie a CNPF, d-ul Iurie Filip - Membru al Consiliului de Administratie a CNPF, d-ul Vladimir Stirbu - Director Directia Generala Supraveghere Asigurari, d-na Svetlana Lupascu - Sef Directie Reglementare si Autorizare Asigurari, d-na Alina Osoianu - Directia  Reglementare si Autorizare Asigurari.


B.A.R. "Prodeviz" S.R.L. si B.A.R "Sani-Asig" au decis sa adere la Asociatia Brokerilor de Asigurare Reasigurare din R.M.

Astazi A.B.A.R numara 17 membri cu o pondere de aprox. 29 % din totalul primelor brute subscrise de catre brokerii de asigurare-reasigurare.

Spiritele sau încins puţin pe piaţa locală de asigurări după decizia luată de către cele şase companii emitente de poliţe Cartea Verde. Motiv pentru disensiunile apărute  dintre asigurătorii emitenţi  şi intermediarii în asigurări, este intenţia celor şase de a-i priva pe  brokerii de asigurare şi agenţii de asigurare persoane juridice, de dreptul de a vinde poliţele Carte Verde. Reamintim că companiile ce emit poliţe Cartea Verde sunt: ASITO, Moldasig, Donaris Group, Grawe-Carat Asigurări, Moldcargo, Moldova-Astrovaz.
Esenţa problemei: emitenţii au luat decizia de a rezilia din 1 octombrie anul curent contractele de mandat ce ofereau dreptul intermediarilor de a vinde poliţe Cartea Verde şi de a le vinde în exclusivitate din oficiile sale prin personal propriu. Părţile evident au păreri opuse referitor la motivele ce stau la baza acestei  decizii şi scopul  urmărit de aceasta.
Opinia asigurătorilor emitenţi:
1. Brokerii şi agenţii persoane juridice au acumulat datorii enorme: intermediarii nu transferă la termen primele emitenţilor pentru poliţele Cartea Verde realizate.
2.Intermediarii în asigurări timp îndelungat cereau şi au obţinut un cuantum al comisionului extrem de mare, din care intermediarii oferă reduceri neîntemeiate, astfel destabilizând politica tarifară pe segmentul Carte Verde. 
Emitenţii afirmă că scopul urmărit este – de a face ordine pe acest segment al pieţei, de a controla totalmente procesul de vânzări, de a acumula primele la destinatarul nemijlocit.

sursa: asigurare.md

Opinia intermediarilor în asigurări:
1.Asigurătorii neîntemeiat şi neligitim au decis să excludă intermediarii de pe segmentul Carte Verde, astfel încălcând dreptul participanţilor profesionişti la vânzarea unui produs de asigurare. Clienţii brokerilor vor fi privaţi de un serviciu de care au beneficiat timp îndelungat.
Este o înţelegere tacită de tip cartel, scopul căreia este  monopolizarea  segmentului dat.
2.Prin interdicţia mascată, asigurătorii mai urmăresc  un scop – de a acapara baza de clienţi al intermediarilor.

Probleme pe segmentul Carte Verde n-au apărut din senin, ci se aprofundau şi se amplificau cu o rapiditate sporită. Cu părere de rău n-au fost luate măsuri la timpul potrivit de către asigurătorii emitenţi, iar CNPF n-a reacţionat promt la  la semnalele alarmante. Emitenţii de fapt  au scăpat situaţia de sub control : au fost alinaţi de promisiunile de milioane ale unor brokeri  şi agenţi  nou apăruţi şi au mers pe mâina acestora. Asigurătorii au obţinut vânzari de milioane, cei drept  mai mult pe hârtie, puţini sunt cei ce cunosc  cifra reală a primelor încasate – se vehiculează că aceasta  ar constitui 50% din cea a primelor subscrise. O parte din prime n-a fost obţinută de la asiguraţi, aşa au fost obişnuiţi de brokeri  şi asigurători: important e să emiţi poliţa, încasarea au lăsat-o pe apoi. O mare parte din asiguraţi, iar aceştea sunt preponderent companii de transport, n-au achitat primele de asigurare şi nici n-au de gând se pare s-o facă. Altă parte din poliţe au fost transmise de către brokeri spre vinzare altor companii de asigurare ne-emitente care, la rândul lor, la fel eliberau poliţele fără a încasa bani.
În aşa mod s-au format datoriile enorme a unor brokeri faţă de companiile emitente.
Trezeşte mirare şi chiar zâmbet argumentul înaintat de către unii emitenţi: brokerii ne-au supus unei presiuni mari, unui  şantaj – am fost nevoiţi şi siliţi să acordăm comisioane mari. Dar cine cunoaşte managementul primelor companii din Moldova, care sunt şi emitenţi de Carte Verde cunosc, că aceste persoane nu pot fi şantajate şi presate aşa cum ei pretind  a afirma. Emitenţii n-au realizat, dacă putem sa-l numim aşa, un underwriting elementar, atunci când şi-au ales în calitate de parteneri anumite firme de brokeri şi agenţi. Au fost dornici de încasări, încasări cu orice preţ. Înseşi asigurătorii ofereau reduceri din oficiile centrale, uneori ele atingând 50%, iar ca să nu fie acuzaţi de dumping din partea „colegilor” şi a CNPF, ei acordau aceste rabaturi prin intermediul anumitor brokeri, cărora anume în acest scop le-au oferit comisioane exagerate. Şi asigurătorii  la rândul lor, au eliberat Carte Verde fără a încasa primele de asigurare cuvenite.
În final s-a creat următoarea situaţie: emitenţii nu şi-au primit primele de asigurare, respectiv n-au cu ce forma rezervele, dar în acelaşi timp poartă răspundere pe poliţele eliberate şi neachitate, răspundere ce atinge milioane de euro. Pe de altă parte un număr anumit din intermediari sunt în prag de faliment deoarece n-au mijloace financiare pentru a se achita cu asigurătorii. Acesta este rezultatul la care s-a ajuns graţie politicii de vânzări incoerente şi iresponsabilităţii  unor intermediari şi asigurători.
Iar cei care au ieşit în câştig sunt: asiguraţii ce au la mâină poliţa Carte Verde (achitată sau neachitată) şi asigurătorii ne-emitenţi, care au obţinut comision din vânzari de poliţe primite de la brokeri.
Nimeni nu neagă faptul că problema trebuie soluţionată. Dar soluţia trebuie să fie de aşa o natură ca să nu lezeze drepturile şi interesele nimănui. La etapa actuală, principiul ce stă la baza soluţionării şi modelul adoptat de către asigurătorii emitenţi, sunt disproporţionate, iar pe alocuri şi ilegale. Este de înţeles dorinţa emitenţilor de a controla procesul de vânzare de CARTE VERDE şi această dorinţă este îndreptăţită. 
Dar apar anumite întrebări:
1.De ce interzicerea de a vinde Cartea Verde se aplică tuturor intermediarilor?
Există doar intermediari care n-au comis încălcări în procesul vânzarii  şi care n-au datorii faţa de emitenţi pentru poliţele Carte Verde vindute.
2.De ce asemenea decizii se adoptă fără anumite consultări şi tratative transparente între CNPF, ABAR şi BNAA?
3. De ce nu e auzită opinia CNPF?
4. De ce o parte din asigurătorii emitenţi, pentru care intermediarii fac o mare parte din vânzările de Carte Verde , au susţinut excluderea acestora din segmentul dat?

Asigurătorii emitenţi consideră că au efectuat o mişcare de giuvaier – interzicere expres, sub formă de decizie, hotărâre, sau altceva de acest gen nu există. Există o intenţie de a rezilia din 1 octombrie anul curent contractele de mandat pentru vinderea polițelor CARTEA VERDE cu toţi brokerii şi agenţii de asigurare persoane juridice, şi a nu le reîncheia după această dată. La prima vedere nu există  încălcări a Legii cu privire la asigurări, asigurătorul decide singur de ce canale de vânzare are nevoie. Dar trezeşte dubii decizia şi dorinţa „unanimă” a celor şase emitenţi de a nu mai reîncheia contractele cu intermediarii.
Pe lângă toate acestea asigurătorii emitenţi au neglijat prevederile Legii concurenţei din 14.09.2012 , fapt pentru care ar putea fi taxaţi.
Săptămâna trecută un număr considerabil de brokeri de asigurare şi-au pus semnăturile pe o petiţie colectivă, în  care au sesizat CNPF şi ANPC referitor la încălcările de către asigurătorii emitenţi de Carte Verde a legislaţiei anticoncurenţă,  şi  cer implicarea organelor abilitate de protecţia concurenţei pentru a fi protejate interesele şi drepturile sale în calitate de operatori profesionişti a pieţei financiare nebancare.

sursa: asigurare.md


Asociatia Brokerilor de Asigurare-Reasigurare isi exprima dezacordul cu privire la ultimile evenimente legate de Carte Verde, remitind scrisori catre Comisia Nationala a Pietei Financiare, Agentia Nationala pentru Protectia Concurentei, Comisia Economie,Buget si Finante a Parlamentului R.M.

Ieri 13 septembrie 2012 a avut loc sedinta A.B.A.R.

S-a discutat:

- Problema privind rezilierea unilaterala de catre emitenti a contractelor de mandat pe Carte Verde cu brokerii de asigurare.

- Stabilirea datei privind organizarea cursurilor de pregatire profesionala a brokerilor.

- Cererea de adeziune la A.B.A.R a brokerului de asigurare-reasigurare "Prodeviz" S.R.L.

 Discutiile s-au finalizat cu urmatoarele:

- A.B.A.R. va initia o scrisoare vis-a-vis de schimbarile ce au loc pe piata la capitolul Carte Verde.

- S-a stabilit data de 15-19 octombrie pentru organizarea cursurilor de pregatire profesionala a brokerilor.

- B.A.R "Prodeviz" S.R.L. a fost acceptat ca membru al Asociatiei Brokerilor de Asigurare-Reasigurare din R.M.

Despre Abar

ABAR a fost creata in anul 2009 este o asociaţie neguvernamentală, apolitică, necomercială, avînd drept scop formarea si susţinerea statutului profesionist al brokerilolor de asigurare și reasigurare, reprezentarea şi protecţia intereselor membrilor săi, protecţia intereselor consumatorilor serviciilor de asigurare etc.

află mai mult

Abonare Newsletter

pentru a putea primi ultimele noutati!: